Sang Mogens J lilleUnder Hadsten Sangforenings generalforsamling 4. november 2019, blev Mogens Fiilsø Jensen udnævnt til æresmedlem i foreningen.

Mogens F. Jensen har været medlem af Sangforeningen i 40 år, deraf har han i 31 år været i foreningens bestyrelse. Mogens har beklædt næstformandsposten i en lang række år.

I bestyrelsen har Mogens været en ildsjæl og har ydet et meget stort stykke arbejde for Hadsten Sangforening. Samtidig har han været en inspiration for mange medlemmer, i sin fine holdning til korets fremtræden og faglige niveau. Mogens har med mange gode ideer i den grad været med til at udvikle koret. Han har påvirket mange til at blive sangere, en god del er det endnu.

Som en af mandskorets 2. tenorer er Mogens sangmæssigt meget værdifuld. 

Mogens F. Jensen var genstand for stor hyldest.